O nas

Polski Związek Szkoleniowy jest stowarzyszeniem zrzeszającym podmioty i osoby prowadzące szkolenie kandydatów na kierowców oraz kierowców zawodowych.

Jako podmiot społeczny, działający niekomercyjnie ukierunkowujemy swoje działania na wspieranie branży szkoleniowej w dążeniu do poprawy systemu szkolenia, ale przede wszystkim do poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego i komfortu życia nas wszystkich dzięki krzewieniu wiedzy o bezpiecznym ruchu drogowym. Ponieważ motoryzacja to dla nas przede wszystkim pasja i realizacja marzeń, a nie wyłącznie praca, chcemy aby pomimo konieczności „temperowania” zachowań zarówno „młodych” jak i „starych” kierowców, nie tracili oni radości z jazdy i korzystania z dwóch lub czterech kółek. 

W dniu 16 listopada 2022 r. nasze stowarzyszenie uzyskało wreszcie osobowość prawną. Sąd rejonowy dla m.st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego wpisał nas do
KRS pod nr 0001002224. Od teraz rozpoczynamy intensywną działalność statutową na rzecz naszych członków.

Oto nasz plan działań na najbliższe miesiące:

  1. Zwolnienie z podatku od środków transportu dla przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców i ośrodki szkolenia w przypadku pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t. przeznaczonych wyłącznie do nauki jazdy.   
  2. Wyłączenie pojazdów szkoleniowych i egzaminacyjnych z zakazów świątecznych określonych rozporządzeniem Ministra Transportu z dnia 31 lipca 2007 r. w sprawie okresowych ograniczeń oraz zakazu ruchu niektórych rodzajów pojazdów na drogach,
  3. Działania na rzecz obniżenia opłaty za część praktyczną egzaminu państwowego na prawo jazdy w przypadku podstawienia przez osobę egzaminowaną swojego pojazdu (pojazdu OSK)
  4. Zmiana przepisów w kierunku umożliwienia legalnego szkolenia (doszkalania) osób posiadających uprawnienia do kierowania pojazdami i tych którym je odebrano (po upłynięciu kary) w ośrodkach szkolenia kierowców.
  5. Przyspieszenie procesu wydawania Świadectwa Kierowcy poprzez umożliwienie załączenia do wniosku o jego wydanie papierowego Świadectwa Kwalifikacji Zawodowej (prace przywracające czasowo wydawanie papierowego ŚKZ już trwają).
  6. Opracowanie nowego systemu szkolenia Instruktorów Nauki Jazdy i uzyskiwania przez nich kwalifikacji, w związku z planowaną likwidacją Ośrodków spełniających dodatkowych wymagań „Super OSK” i problemów z uzyskaniem akredytacji kuratora oświaty przez większość podmiotów prowadzących szkolenie instruktorów. 

Jeżeli uważasz, że co najmniej jeden z tych tematów w najbliższym czasie jest dla Ciebie ważny i chcesz współuczestniczyć w naszych działaniach, także  wspierać je swoją wiedzą i umiejętnościami, to dołącz do naszych szeregów jak najszybciej.