Jedziesz na wakacje lub na wyjazd służbowy nie zapomnij o prawie jazdy!

Jadąc na wakacje, czy w podróż służbową często nie zwracamy uwagi na prawo jazdy. Wydaje nam się, że nie będziemy kierować pojazdami podczas wyprawy, albo mamy przeświadczenie, że Polska jest w Unii Europejskiej, a ja mam „plastikowe prawo jazdy” a więc wszędzie gdzie pojadę będę mógł kierować pojazdem. Oczywiście w większości przypadków jest to prawda, ale nie mając stuprocentowej pewności możemy popaść w kłopoty. Niektóre kraje wymagają międzynarodowego prawa jazdy i nie uznają polskiego plastikowego dokumentu bez tego dokumentu. W takich przypadkach możecie zostać potraktowani jak osoby kierujące pojazdem bez uprawnień. A to nie będzie już przyjemne. Warto zatem chwilę zastanowić się przed wyjazdem, żeby później nie mieć kłopotów.

Rozpatrując kwestię uznawania polskiego prawa jazdy poza granicami kraju musimy rozważyć cztery przypadki:

  • Kierowanie pojazdami na terenie Unii Europejskiej,
  • Kierowanie pojazdami na terenie krajów trzecich będących stroną Konwencji o ruchu drogowym, sporządzonej w Wiedniu dnia 8 listopada 1968 r. (Dz.U. z 1988 r. poz. 40 i 44),
  • Kierowanie pojazdem na terenie krajów trzecich będących wyłącznie stroną Konwencji o ruchu drogowym, podpisanej w Genewie dnia 19 września 1949 r. (Dz.U. z 1959 r. poz. 321 i 322)
  • Kierowanie pojazdem na terenie krajów trzecich nie będących stronami konwencji lub członkami Unii Europejskiej.

Kierowanie pojazdami na terenie Unii Europejskiej,

Na terenie Unii Europejskiej obowiązują przepisy wspólne dla wszystkich krajów. Są one określone w dyrektywie w sprawie praw jazdy (2006/126/WE). Określają one zarówno jednolity dla całej UE wzór prawa jazdy (taki jaki obecnie mamy w Polsce), a także nakładają na wszystkie kraje obowiązek wzajemnego uznawania praw jazdy. Co to oznacza dla zwykłego obywatela?. Po prostu bierzesz swoje prawo jazdy wydane w Polsce i jeździsz po całej Europie bez żadnych problemów i bez konieczności posiadania międzynarodowego prawa jazdy. Jednak za nim pojedziesz sprawdź czy masz ważny dokument i czy twoje uprawnienia także nie straciły ważności.

Kierowanie pojazdami na terenie krajów trzecich (nie w UE) będących stronami Konwencji o ruchu drogowym, sporządzonej w Wiedniu dnia 8 listopada 1968 r. (Dz.U. z 1988 r. poz. 40 i 44),

Na terenie krajów będących stronami Konwencji o ruchu drogowym, sporządzonej w Wiedniu dnia 8 listopada 1968 r. możesz jechać podobnie jak do krajów Unii Europejskiej. Wszystkie wydane w Polsce krajowe prawa jazdy, które są jeszcze ważne, są zgodne z wzorem określonym w tej Konwencji, a więc kraje te mają obowiązek je uznawać. Miej jednak na uwadze, że obowiązek obowiązkiem, a prawo wewnętrzne może być różnie stosowane. Dlatego zanim pojedziesz do jednego z krajów stron Konwencji nie należącego do Unii Europejskiej na wszelki wypadek wyrób sobie w wydziale komunikacji, do swojego krajowego prawa jazdy dodatkowo międzynarodowe prawo jazdy. Nie jest to trudny proces. Będziesz potrzebował zdjęcie (w formie papierowej), opłatę – 35 zł oraz wniosek. Możesz zgłosić się do dowolnego wydziału komunikacji (chociaż najlepiej do tego który wydał Ci prawo jazdy krajowe). Międzynarodowe prawo jazdy w większości przypadków dostaniesz od ręki. Pamiętaj w tym przypadku wybierz wzór zgodny z Konwencją o ruchu drogowym, sporządzoną w Wiedniu dnia 8 listopada 1968 r.   

Międzynarodowe Prawo Jazdy z Konwencji z 1968 r.

Kierowanie pojazdem na terenie krajów trzecich (nie UE) będących wyłącznie stroną Konwencji o ruchu drogowym, podpisanej w Genewie dnia 19 września 1949 r. (Dz.U. z 1959 r. poz. 321 i 322)

Na terenie krajów będących stronami Konwencji o ruchu drogowym, sporządzonej w Genewie dnia 19 września 1949 r. musisz posiadać Międzynarodowe Prawo Jazdy. Dlatego zanim pojedziesz do jednego z krajów stron Konwencji nie należącego do Unii Europejskiej wypadek wyrób sobie w wydziale komunikacji, do swojego krajowego prawa jazdy dodatkowo międzynarodowe prawo jazdy. Nie jest to trudny proces. Będziesz potrzebował zdjęcie (w formie papierowej), opłatę – 35 zł oraz wniosek. Możesz zgłosić się do dowolnego wydziału komunikacji (chociaż najlepiej do tego który wydał Ci prawo jazdy krajowe). Międzynarodowe prawo jazdy w większości przypadków dostaniesz od ręki. Pamiętaj w tym przypadku wybierz wzór zgodny z Konwencją o ruchu drogowym, sporządzoną w Genewie dnia 19 września 1949 r.

Warto wiedzieć, że w większości krajów będących stronami Konwencji o ruchu drogowym, sporządzonej w Genewie dnia 19 września 1949 r. będzie uznane także Międzynarodowe Prawo jazdy  zgodne ze wzorem określonym w Konwencji o ruchu drogowym, sporządzonej w Wiedniu dnia 8 listopada 1968 r.

UWAGA! Nie dotyczy to Japonii. Tam zawsze musisz mieć przy sobie prawo jazdy krajowe i Międzynarodowe Prawo Jazdy zgodne z wzorem określonym w Konwencji o ruchu drogowym sporządzonej w Genewie dnia 19 września 1949 r. W przeciwnym przypadku zostaniesz uznany za osobę nieposiadającą uprawnień do kierowania pojazdami.

Międzynarodowe Prawo Jazdy z Konwencji z 1949 r.

Kierowanie pojazdem na terenie krajów trzecich nie będących stronami konwencji lub członkami Unii Europejskiej.

Jeżeli jedziesz do krajów innych niż powyższe to niestety musisz się zapytać w ambasadzie tego kraju czy polskie krajowe lub Międzynarodowe prawo jazdy będzie uprawniało Cię do kierowania pojazdem na ich terenie. Możesz też zapytać polskiej Ambasady lub Konsulatu w danym kraju.

Pamiętaj. Możesz wyrobić dwa różne Międzynarodowe prawa jazdy. Jak masz wątpliwości to nie wahaj się. To tylko dodatkowe 35 zł, a możesz uniknąć wielu kłopotów.

Przydatne Linki

Strony Konwencji o ruchu drogowym, podpisanej w Genewie dnia 19 września 1949 r. (Dz.U. z 1959 r. poz. 321 i 324) jest wydawane na okres roku, nie dłużej jednak niż na okres ważności krajowego prawa jazdy;

https://treaties.un.org/Pages/ViewDetailsV.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=XI-B-1&chapter=11&Temp=mtdsg5&clang=_en

Strony Konwencji o ruchu drogowym, sporządzonej w Wiedniu dnia 8 listopada 1968 r. (Dz.U. z 1988 r. poz. 40 i 41) jest wydawane na okres 3 lat, nie dłużej jednak niż na okres ważności krajowego prawa jazdy.

https://treaties.un.org/Pages/ViewDetailsIII.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=XI-B-19&chapter=11&Temp=mtdsg3&clang=_en