Opłaty, opłatami, a kiedy projekt nowego rozporządzenia w sprawie egzaminowania?

Z dniem 1 stycznia 2023 r. weszła w życie ustawa z dnia 4 listopada 2022 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o kierujących pojazdami (Dz.U. z 2022 r. poz. 2589), która zmieniła przepisy dotyczące ustalania wysokości opłat za przeprowadzenie egzaminu państwowego na prawo jazdy oraz wynagrodzeń egzaminatorów zatrudnionych w Wojewódzkich Ośrodkach Ruchu Drogowego. Jak pamiętamy z wcześniejszych artykułów, nie zostały podwyższone kwoty maksymalne za egzamin, a jednocześnie prawo ustalania stawek przekazano do Sejmików Województwa. I tak pierwszy Sejmik Województwa, w tym przypadku Województwa Dolnośląskiego, ustalił już wysokość stawek.

  1. 50 zł – za przeprowadzenie części teoretycznej egzaminu w zakresie uprawnień każdej kategorii prawa jazdy;
  2. 200 zł – za przeprowadzenie części praktycznej w zakresie uprawnień prawa jazdy kategorii AM, A1, A2, A, B1, B, C1, D1 lub T albo uprawnienia do kierowania tramwajem;
  3. 250 zł – w zakresie uprawnień prawa jazdy kategorii B+E, C1+E, C, C+E, D, D+E lub D1+E.

Za przeprowadzenie części teoretycznej egzaminu państwowego dla osób ubiegających się o uprawnienie do kierowania tramwajem pobiera się opłatę 50 zł.

Za przeprowadzenie części praktycznej egzaminu państwowego dla osób ubiegających się o uprawnienie wynikające z art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (kod 96) pobiera się opłatę 250 zł.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2023 r.. Czyli od 1 kwietnia mieszkańcy województwa dolnośląskiego zapłacą najwyższe w Polsce stawki za egzamin państwowy na prawo jazdy.

Co z rozporządzeniem w sprawie egzaminowania?

Warto zwrócić szczególną uwagę na przepis art. 7 ust. 2 ww. ustawy. Przepis ten jednoznacznie wyznacza termin wydania nowego rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach.

Zgodnie z tym przepisem obecne rozporządzenie traci moc z dniem 31 grudnia 2023 r. Oznacza to, że już w najbliższym czasie powinny rozpocząć się prace legislacyjne nad opracowaniem nowego rozporządzenia regulującego zasady egzaminowania kandydatów na kierowców.

Niestety w resorcie Infrastruktury, albo jeszcze nie zauważono tego przepisu, albo uznano, że jeszcze zdążymy. Projekt nie został jeszcze wpisany do wykazu prac legislacyjnych Ministra Infrastruktury, a więc formalnie nie rozpoczęto prac nad nim.

Warto zauważyć, że jest to duże rozporządzenie, a jakiekolwiek zmiany z nim związane zwykle wymagają długiego vacatio legis. Dlatego też dziwi, że resort jeszcze nie zaczął zastanawiać się nad jego nowym kształtem. Może trzeba przypomnieć Ministerstwu Infrastruktury, że w październiku 2023 r. będą wybory, a więc napisane na szybko, np. w czerwcu rozporządzenie może już nie mieć chętnego Ministra do podpisania w tej kadencji, a nowy Minister w nowej kadencji może mieć naprawdę niewiele czasu na jego podpisanie. Dlatego warto by było zabrać się do pracy nad tym dokumentem już teraz, aby dać wszystkim zainteresowanym możliwość spokojnego wzięcia udziału w konsultacjach społecznych i uzgodnieniach międzyresortowych.  

Przypominamy jeszcze raz 31 grudnia 2023 r. jest ostatnim dniem działania obecnego rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach (Dz.U. z 2019 r. poz. 1206).