Petycja do SEJMU

Polski Związek Szkoleniowy wysłał w dniu dzisiejszym petycję do Sejmu RP w sprawie zmiany ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2023 r. poz. 70), której celem jest zniesienie podatku od środków transportu dla Ośrodków Szkolenia Kierowców.

Treść petycji do pobrania poniżej.