Polski Związek Szkoleniowy i szkolenie kierowców zawodowych

Polski Związek Szkoleniowy jest najnowszym na polskim rynku stowarzyszeniem zrzeszającym podmioty i osoby prowadzące szkolenie kandydatów na kierowców oraz kierowców zawodowych.

Jako podmiot społeczny, działający niekomercyjnie ukierunkowujemy swoje działania na wspieranie branży szkoleniowej w dążeniu do poprawy systemu szkolenia, ale przede wszystkim do poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego i komfortu życia nas wszystkich dzięki krzewieniu wiedzy o bezpiecznym ruchu drogowym. Ponieważ motoryzacja to dla nas przede wszystkim pasja i realizacja marzeń, a nie wyłącznie praca, chcemy aby pomimo konieczności „temperowania” zachowań zarówno „młodych” jak i „starych” kierowców, nie tracili oni radości z jazdy i korzystania z dwóch lub czterech kółek. 

Mając na względzie, że właściwe szkolenie kierowców, zarówno tych początkujących, jak i tych którzy krócej lub dłużej przemierzają  nasze drogi, nie jest wiedzą tajemną, ale wymaga współpracy wielu specjalistów, uznaliśmy że nie będziemy kolejnym stowarzyszeniem wyłącznie krytykującym poczynania innych. Krytykować potrafi każdy. Nie jest nam potrzebna kolejna grupa osób, które na forum ogólnym stawiają pod pręgierzem Ministerstwo Infrastruktury czy osławiony Departament Transportu Drogowego. Łatwo jest powiedzieć, źle robicie. Dużo trudniej pokazać jak należy działać, a jeszcze trudniej jednoznacznie wskazać dlaczego tak, a nie inaczej.

Dlatego też, od samego początku naszej działalności postanowiliśmy wesprzeć resort naszą wiedzą i doświadczeniem w pracach nad poprawą przepisów rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szkolenia i egzaminowania kierowców wykonujących przewóz drogowy.

Niewprawni obserwatorzy powiedzą, co tu zmieniać, przecież jest to nowe rozporządzenie, dopiero co wprowadzone, nie zdążyło jeszcze dobrze zadziałać, a znowu chcą je zmieniać. I niby będą mieli rację. Ale to nie do końca prawda. Ci, który go nie stosują mogą tak myśleć. Ci którzy zaczynają je stosować, wiedzą że niektóre rzeczy trzeba natychmiast zmienić. Współpracujący z nami szkoleniowcy, przedsiębiorcy, instruktorzy oraz wykładowcy alarmują, że chyba czegoś jest tu za dużo. Chcąc zlikwidować, albo ukrócić niewłaściwe zachowania niektórych nieuczciwych szkoleniowców i transportowców wylano dziecko z kąpielą. Oczywiście część rozwiązań wynika z dyrektywy, ale jest to niewielka część. Bezwzględnie cyfryzacja procesu obiegu dokumentów w systemie szkolenia kierowców zawodowych jest rozwiązaniem zasadnym i pożądanym. Ale dlaczego tak pracochłonnym? Tak samo fajnie, że nareszcie można prowadzić zajęcia metodą e-learningu, ale skąd wzięło się tyle testów sprawdzających? Można tak wymieniać, a w teorii zmiany które miały usprawnić i uprościć proces szkolenia ze względu na drobne niedomówienia i nieprecyzyjność zapisów znacząco go utrudniły.

Dlatego też już w maju, zaczęliśmy starania o dokonanie zmian w opisywanym rozporządzeniu.

Nasi przedstawiciele brali udział w roboczym spotkaniu z przedstawicielami Departamentu Transportu Drogowego. Na prośbę Pani dr. Renaty Rychter, dyrektor Departamentu Transportu Drogowego nasi specjaliści przygotowali szereg uzasadnionych propozycji zmian.

Przedstawiliśmy następujące propozycje:

  • możliwość podpisywania różnych dokumentów związanych ze szkoleniem nie tylko przez kierownika ośrodka szkolenia. Wskazaliśmy, że powinny to być także osoby upoważnione przez kierownika ośrodka ponieważ nie zawsze kierownik ma szansę być w ośrodku. Szczególnie w trakcie choroby czy urlopu.
  • zaproponowaliśmy zmianę w załączniku nr 1 do rozporządzenia w tabeli 1 i 2 tak aby obecne tematy były zagadnieniami. Po pierwsze prowadzi to do zgodności z dyrektywą, a po drugie znacząco zmniejsza liczbę niezbędnych do wykonania podczas e-learningu testów sprawdzających. Wskazaliśmy, że część zagadnień obecnie wskazanych jako tematy w tabeli rozporządzenia realizowana jest w krótkim czasie i wiąże się z przekazaniem niewielkiej ilości wiedzy. Realizowanie testu sprawdzającego po każdym zagadnieniu, mając na względzie, że w części podstawowej mamy 48 zagadnień wydaje się nadmiarowym obowiązkiem i z dydaktycznego punktu widzenia nie przyczynia się do utrwalenia wiedzy, powodując jednocześnie, że osoba ucząca się zniechęca się do nauki.
  • Wskazaliśmy, że temat „1.4.10. kontrola części w dwuobwodowym układzie hamulcowym (w szczególności wyjęcie cylindra membranowego, regulacja hamulców, kontrola złączek pneumatycznych, kontrola przewodów pneumatycznych, kontrola nastaw regulatora siły hamowania (ręcznego i automatycznego))” jest nieadekwatny do obecnego stanu zaawansowania technicznego pojazdów oraz został usunięty z wykazu tematów przez dyrektywę 2018/645/WE nowelizującą przepisy dyrektywy 2003/59/WE.

Przedstawione propozycje zmian zostały zaakceptowane i wprowadzone do obecnie procedowanego projektu rozporządzenia. Oczywiście bierzemy także udział w kolejnym etapie prac nad przedmiotowym projektem rozporządzenia. Opiniując w ramach konsultacji społecznych umieszczony na stronach Rządowego Centrum Legislacji projekt rozporządzenia, wskazaliśmy kolejne niezbędne zmiany w tym w szczególności:

  • Wyraziliśmy wątpliwość co do konieczności zmiany brzmienia przepisu § 7 ust. 2 pkt 1, w którym odstąpiono od konieczności potwierdzania pobrania profilu kierowcy zawodowego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym. Zaproponowaliśmy pozostawienie przepisu w obecnym brzmieniu. Wskazaliśmy, że potwierdzenie pobrania profilu kierowcy zawodowego odpowiednim podpisem gwarantuje, że zostanie zapisana informacja o osobie, która ten profil pobrała. W naszej ocenie jest to ważne z punktu widzenia przetwarzania danych osobowych. Faktem jest, że dotychczasowe brzmienie przepisu ust. 2 powodowało, że każde pobranie PKZ musiał potwierdzić swoim podpisem kierownik ośrodka, co było znacznym utrudnieniem. Jednak po zmianie jego brzmienia i wprowadzeniu możliwości pobrania PKZ także przez osobę upoważnioną przez kierownika ośrodka całkowita rezygnacja z podpisu przy pobraniu PKZ nie jest konieczna.
  • Wskazaliśmy także jako niezasadną rezygnację z wpisywania do Profilu Kierowcy Zawodowego informacji o przeprowadzeniu szkolenia w formie nauczania na odległość z wykorzystaniem technik komputerowych i Internetu.
  • Wskazaliśmy, że zaproponowane w § 12 ust. 1 rozporządzenia zmiany spowodują, że w ramach szkolenia okresowego będzie można wybierać moduły z dowolnych bloków programowych mieszając dowolnie bloki kategorii C z blokami z kategorii D co nie wydaje się zasadne. Zaproponowaliśmy właściwe rozwiązanie.
  • Zaproponowaliśmy także szereg poprawek do nowego brzmienia tabeli nr 3 załącznika nr 1 do rozporządzenia proponując między innymi nowy rozkład godzin zajęć konieczny ze względu na wprowadzenie nowego tematu: „1.6(a). Umiejętność przewidywania i oceny zagrożeń w ruchu oraz dostosowanie się do nich, w tym zagadnienia oraz rezygnację z obowiązku z prowadzenia ćwiczeń na placu manewrowym ośrodka szkolenia.

Warto także wskazać, że stowarzyszenie bierze także czynny udział w pracach nad Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającym szczególne środki tymczasowe w związku z rosyjską inwazją na Ukrainę, dotyczące dokumentów kierowcy wydanych przez Ukrainę zgodnie z jej prawodawstwem.

Warto także wskazać, że naszej uwadze nie umknęły także prace nad mającą wejść w życie we wrześniu 2022 r. Ustawą o zmianie ustawy o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg oraz niektórych innych ustaw. Niewinnie brzmiący tytuł projektu ukrył znaczące zmiany przepisów ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych. Wiele zmian was zaskoczy, ale to już temat na nasz Newsletter.

To dopiero początek naszej działalności, ale jej efekty już na obecnym etapie są obiecujące. Zamierzamy twardo reprezentować Wasze interesy nie rezygnując z konstruktywnej współpracy z instytucjami odpowiedzialnymi za kształt obowiązujących przepisów. Liczymy, że pomożecie nam we właściwym kształtowaniu rynku szkoleniowego, a przede wszystkim w działaniach na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Zapraszamy do naszego Stowarzyszenia. Wspólnie mamy większe szanse osiągnąć sukces.