Spotkanie SOSK i Urzędu Miasta st. Warszawy z kierownikami OSK

W dniu 12 czerwca 2023 r. Stołeczne Stowarzyszenie Ośrodków Szkolenia Kierowców wraz z Urzędem Miasta Stołecznego Warszawy zorganizowało spotkanie z kierownikami Warszawskich ośrodków szkolenia kierowców. Celem spotkania było zapoznanie się z wynikami pracy ośrodków szkolenia kierowców, wynikami kontroli prowadzonych przez pracowników urzędu miasta oraz z planowanymi zmianami w przepisach regulujących zasady prowadzenia szkolenia kierowców i kandydatów na kierowców.

Wyniki i informacje przedstawiła Pani Ewa Kowalewska naczelnik wydziału Nadzoru, Kontroli i Rejestracji Pojazdów oraz Wydawania Uprawnień w Biurze Administracji i Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta st. Warszawa

Oprócz przedstawicieli urzędu miasta w spotkaniu udział wzięli:

Pani Maria Dąbrowska-Lorenc i Pani Ewa Odachowska-Rogalska – Przedstawicielki Instytutu Transportu Samochodowego,

Które przedstawiły informację na temat bezpieczeństwa uchu drogowego oraz prezentację dotyczącą Stresu.

Panowie Robert Domagała oraz Michał Bazyluk – Przedstawiciele Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych

Którzy przedstawili planowane zmiany w systemie teleinformatycznym obsługującym Profil Kandydata na Kierowcę i Profil Kierowcy Zawodowego

Przedstawiciele firmy MAN,

Którzy zaprezentowali możliwości zakupu i dostosowania pojazdów firmy MAN dla potrzeb szkolenia kierowców w zakresie prawa jazdy kategorii C+E

Przedstawiciel Wojskowej Akademii Technicznej,

Który przedstawił ofertę studiów podyplomowych skierowanych do instruktorów i egzaminatorów

Przedstawiciel firmy Zero Motorcycles

Który zaprezentował ofertę motocykli elektrycznych

Oraz jako goście:

Zbigniew Papuga, Paweł Bladowski oraz Tomasz Piętka – przedstawiciele firmy Liwona Sp. z o.o. i Stowarzyszenia Polski Związek Szkoleniowy

Przedstawiciele firmy Kierowca.pl

W spotkaniu pomimo wcześniejszej zapowiedzi i potwierdzenia obecności nie wzięła udziału Pani dr Renata Rychter Dyrektor Departamentu Transportu Drogowego w Ministerstwie Infrastruktury.