Drobne zmiany, a jednak znaczące.

Małe światełka, a egzaminu można nie zaliczyć.

Przy okazji analizy niewielkich zmian dotyczących słownictwa i nazewnictwa, wykorzystywanego przez nas wszystkich zajmujących się profesjonalnie nauką jazdy, wykładami i przepisami ruchu drogowego należy zwrócić uwagę na drobną, ale jak znacząca w przypadku egzaminu państwowego na prawo jazdy zmianę, która weszła w życie wraz z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 22 grudnia 2022 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz.U. z 2022 r. poz. 2803 z późn. zm.) czyli z dniem 1 stycznia 2023 r..

Dotychczas występujące pojęcie „światła pozycyjne boczne” zostało zmienione na pojęcie „światła obrysowe boczne”.

Niby nic nie znacząca zmiana, ale warto zauważyć, że w kryteriach oceny egzaminu państwowego na prawo jazdy występuje między innymi obowiązek sprawdzenia „świateł pozycyjnych”. W przypadku egzaminu w zakresie prawa jazdy kategorii C, C+E, D, D+E, C1, C1+E, D1, D1+E, do świateł pozycyjnych zaliczało się też światła pozycyjne boczne, a więc tzw. „obrysówki”. A więc nie sprawdzenie „obrysówek” mogło skończyć się negatywną ocena wykonania zadania nr 1. Od 1 stycznia „obrysówki” nie należą już do świateł pozycyjnych i są światłami „obrysowymi bocznymi”, a więc sprawdzenie ich działania nie jest wymagane przepisami rozporządzenia i nie może być podstawą do negatywnej oceny wykonania zadania nr 1.

Niby nic a dla niektórych może oznaczać zaliczony egzamin państwowy na prawo jazdy.  

Po wypadku lub kolizji nie pij !

Druga zmiana to także niby nic nie znacząca zmiana w przepisie art. 44 ust. 2 pkt 2a ustawy prawo o ruchu drogowym, która weszła w życie z dniem 1 października 2022 r.

Jest to jednoznaczne wskazanie, ze do czasu przybycia na miejsce wypadku Policji i poddania go badaniu w celu ustalenia w organizmie zawartości alkoholu lub obecności środka działającego podobnie do alkoholu powstrzymać się od spożywania alkoholu i środków działających podobnie do alkoholu.

Niby nic a niesie za sobą znaczne konsekwencje prawne i dla nieświadomych może być bolesne.

Szczegółowo omówimy te zmiany w następnym artykule.