Gdzie wolno zawracać, a gdzie tylko skręcać?

Wszyscy potrafimy wykonać manewr skrętu na skrzyżowaniu. Niektórzy nie lubią robić tego w lewo, a niektórzy nadużywają tej możliwości. Niestety wiele osób nie rozumie prostych znaków i sygnałów drogowych umieszczanych przed lub na skrzyżowaniach, a czasami także na drodze na której nie występuje skrzyżowanie. Większość znaków, a w zasadzie zakazów, nakazów i informacji nimi wyrażonych ma za zadanie chronić nas i innych uczestników ruchu przed sytuacjami niebezpiecznymi na drodze. Dotyczy to także znaków zakazu skrętu i zakazu zawracania oraz sygnalizatorów S-2 i S-3, które regulują zasady poruszania się na danym skrzyżowaniu czy odcinku drogi. W szczególności zabezpieczają nas przed wykonaniem ryzykownych manewrów takich jak np. skręt w lewo czy zawracanie w sytuacji kiedy mamy znacznie ograniczoną widoczność, a także w przypadku kiedy inni uczestnicy ruchu drogowego wiedzą, że mają ruch otwarty i bezkolizyjny i nie spodziewają się innych pojazdów.    

Warto zatem przypomnieć sobie dlaczego i w jakich sytuacjach ustawiane są poszczególne znaki i sygnały drogowe i co oznaczają one dla kierowców. Oczywiście w odniesieniu do skrętu w lewo i zawracania.

Zakaz skręcania w lewo

Znak B-21 “zakaz skręcania w lewo” zabraniający skręcania w lewo i zawracania na najbliższym skrzyżowaniu stosuje się przed skrzyżowaniami na tych drogach, na których przy dużym natężeniu ruchu na wprost w obu kierunkach pojazdy skręcające w lewo utrudniają ruch i zmniejszają przepustowość skrzyżowania.

Umieszczenie znaku B-21 w obrębie skrzyżowania oznacza, że dotyczy on tylko najbliższej jezdni, przed którą się znajduje.

Zatem pamiętajmy znak ten oprócz zakazu skrętu w lewo oznacza także zakaz zawracania.

Zakaz zawracania

Znak B-23 “zakaz zawracania” stosuje się w celu zabronienia zawracania, jeżeli manewr ten, zwłaszcza gdy jest często wykonywany, może powodować utrudnienie ruchu, w szczególności podczas dużego jego natężenia i stosunkowo małej szerokości drogi (jezdni) lub pasa dzielącego jezdnie. Znak ten dotyczy odcinka drogi od miejsca umieszczenia znaku do najbliższego skrzyżowania włącznie.

Znak umieszcza się:

– w pobliżu skrzyżowania, jeżeli ma dotyczyć tylko skrzyżowania,

–  w oddaleniu od skrzyżowania, jeżeli zakaz ma objąć również odcinek drogi poprzedzający skrzyżowanie.

Zatem pamiętajmy znak ten zabrania zawracania, ale nie zabrania skrętu w lewo.

Sygnalizatory, a zawracanie.

Chyba najwięcej problemów występuje jeżeli mamy do czynienia z sygnalizacją świetlną. Wielu kierowców nie wie, że sygnalizatory, a zwłaszcza S-2 i S-3 regulują oprócz możliwości wjazdu na skrzyżowanie także zasady dotyczące możliwości zawracania na danym skrzyżowaniu.

Sygnał kierunkowy zielony nadawany przez sygnalizator S-3 oznacza, że podczas jazdy we wskazanym kierunku nie występuje kolizja z innymi uczestnikami ruchu.

Jeżeli przy zastosowaniu sygnału kierunkowego dla skręcających w lewo możliwe jest bezkolizyjne zawracanie z lewego skrajnego pasa ruchu, na sygnalizatorze kierunkowym wskazuje się kierunek w lewo i do zawracania

Oznacza to, że w sytuacji na zdjęciu poniżej nie wolno zawrócić ponieważ kierunek strzałki na sygnalizatorze S-3 wskazuje wyłącznie możliwość skrętu w lewo.

Jest to bardzo ważne ponieważ osoby jadące z lewej strony tego skrzyżowania w przeciwną stronę także mają otwarty ruch bezkolizyjny i zawracający pojazd mógłby powodować zagrożenie.

Aby zawracanie było możliwe na skrzyżowaniu umieszcza się sygnalizator S-3 tak jak w poniższej sytuacji:

A więc warto zapamiętać, że widząc sygnalizator S-3 wskazujący wyłącznie jedną strzałkę w lewo nie możemy zawrócić na skrzyżowaniu.

Warto także zwrócić uwagę na sygnalizator S-2 w poniższym układzie.

Nadawany przez sygnalizator S-2 sygnał czerwony wraz z sygnałem w kształcie zielonej strzałki oznacza, że dozwolone jest skręcanie w kierunku wskazanym strzałką w najbliższą jezdnię na skrzyżowaniu.

Sygnał w kształcie zielonej strzałki, nadawany przez sygnalizator S-2, zezwalający na skręcanie w lewo, zezwala również na zawracanie z lewego skrajnego pasa ruchu, chyba że jest to zabronione znakiem B-23. „zakaz zawracania”. Jeszcze raz podkreślenia wymaga „z lewego skrajnego”, co oznacza, że jak są dwa pasy do skrętu w lewo to zawrócić można tylko z tego położonego najbliżej lewej strony.

Co ważne w powyższych przypadkach skręcanie lub zawracanie jest dozwolone pod warunkiem, że kierujący zatrzyma się przed sygnalizatorem i nie spowoduje utrudnienia ruchu innym jego uczestnikom.

A na koniec pamiętajcie także:

Zabrania się zawracania:

  1. w tunelu, na moście, wiadukcie lub drodze jednokierunkowej;
  2. na autostradzie;
  3. na drodze ekspresowej, z wyjątkiem skrzyżowania lub miejsca do tego przeznaczonego;
  4. w warunkach, w których mogłoby to zagrozić bezpieczeństwu ruchu na drodze lub ruch ten utrudnić.