I znowu zmiany w punktach karnych

Dopiero niedawno wszyscy zaangażowani w działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego okrzyknęli zgodnym chórem, że wprowadzone w grudniu 2021 r. i wrześniu 2022 r. zmiany przepisów dotyczących gromadzenia punktów za wykroczenia w ruchu drogowym w tym wydłużenie ich okresu „ważności” i likwidacja możliwości ich „odrobienia” na kursie w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego są właściwym i dawno oczekiwanym działaniem na rzecz poprawy BRD, a tu niespodzianka Sejm na początku kwietnia przeprocedował ustawę, w której to rozwiązanie likwiduje.

Mowa o ustawie z dnia 14 kwietnia 2023 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw, która była oznaczona numerem druku sejmowego 3049. Na początku był to projekt ustawy znoszący opłatę ewidencyjną między innymi przy wydawania praw jazdy, a także przy zwrocie zatrzymanego na trzy miesiące prawa jazdy. Zawarte w niej rozwiązania pozwolą na automatyczny zwrot zatrzymanego elektronicznie prawa jazdy po upłynięciu 3 miesięcy bez konieczności składania osobnego wniosku czy wnoszenia opłaty. Oprócz tych rozwiązań, niestety, ktoś wpadł na pomysł, aby działający od kilku miesięcy słuszny przepis dotyczący punktów „karnych” zlikwidować, poprzez przywrócenie poprzedniego jego brzmienia.

O ustawie pisaliśmy też tutaj

Ze źródeł zbliżonych do pomysłodawców można się dowiedzieć, że są dwie przyczyny wprowadzenia zmian dotyczących punktów karnych. Pierwsza to protesty i prośby organizacji zrzeszających przedsiębiorców transportowych, którzy wskazują, ze przy tak dużym braku kierowców łatwość utraty prawa jazdy przez tych już jeżdżących może zachwiać równowagą w ich firmach i uniemożliwić wykonywanie transportu. Druga to wskazanie, że wprowadzona zmiana pozytywnie wpłynęła na redukcje liczby ofiar na drogach, a więc można kierowcom już odpuścić. Obydwa wyjaśnienia są kuriozalne i nigdy nie powinny być podstawą do tak drastycznej zmiany przepisów. Pierwsza zasada to jak coś działa to tego nie zmieniaj. W tym przypadku jeżeli wprowadzone przepisy uratowały kilkaset żyć w zeszłym roku to świadczy, ze rozwiązanie jest skuteczne i zostawmy je w spokoju niech dalej ratuje ludzi. W przypadku uzasadnienie „Transportowców” to należy się zastanowić dlaczego chcą promować niewłaściwe zachowania na drodze swoich pracowników. Może czas zacząć rozsądnie planować trasy i czasy przewozów tak, żeby kierowcy nie musieli za wszelką cenę gnać do celu.

O jakie zmiany chodzi?

Przede wszystkim przywrócenie rocznej ważności otrzymanych punktów za wykroczenia w ruchu drogowym – „punktów karnych”. Obecny przepis określa, że otrzymane punkty karne ważne są przez dwa lata od daty ich otrzymania. Ważne czyli kasują się po 2 latach od ich otrzymania (oczywiście jeżeli opłacony został mandat).

Po drugie przywrócenie kursów w Wojewódzkich Ośrodkach Ruchu Drogowego, które pozwalają na zdjęcie raz na jakiś czas 6 punktów z posiadanego stanu.

Obydwie te zmiany cofają nas w rozwoju co najmniej o dwa lata i (obym niemiał racji), mogą przyczynić się do ponownego wzrostu liczby ofiar śmiertelnych na drogach.

Jak już wyżej napisałem ustawa została uchwalona w dniu 14 kwietnia 2023 r. i w dniu 17 kwietnia została przekazana do Senatu.

Senat zajmie się projektem najprawdopodobniej na następnym posiedzeniu, które rozpoczyna się w dniu 10 maja. Raczej nie uda się odwrócić zaproponowanych zmian.

http://orka.sejm.gov.pl/opinie9.nsf/dok?OpenAgent&3049_u

Kiedy mogłyby one wejść w życie:

Trudno tak naprawdę wskazać, ponieważ wejście w życie uzależnione jest od komunikatu Ministra Cyfryzacji. Czekamy na rozpatrzenie ustawy przez Senat i ostateczną publikację. Mając na względzie normalny czas procedowania to najwcześniej można się tej ustawy spodziewać w przypadku wprowadzenia poprawek przez Senat po posiedzeniu Sejmu pod koniec maja, a więc publikacja mogłaby się odbyć już w czerwcu. A po publikacji będziemy oczekiwać na komunikat Ministra Cyfryzacji