Kto, kiedy i dlaczego powinien wymienić zagraniczne prawo jazdy – część druga.

Wzory praw jazdy.

Analizując czy dane prawo jazdy jest zgodne z konwencją wiedeńską z 1968 r. czy nie warto zwrócić uwagę na wzory tych dokumentów. Tak jak wspominałem w części pierwszej od stwierdzenia czy są one zgodne (określone w ) z konwencją wiedeńską z 1968 r. czy nie zależy czy są chociaż przez jakiś czas ważne na terenie Polski czy nie i czy ich wymiana wiąże się z koniecznością zdawania części teoretycznej egzaminu państwowego na prawo jazdy.

W zasadzie świat podzielił się na dwa obozy. Obóz w stylu europejskim i obóz w stylu amerykańskim. Ten pierwszy jest zgodny z konwencją wiedeńską z 1968 r. ten drugi nie.

A jakie są zasadnicze różnice w tych dokumentach?

Przede wszystkim w dokumentach w stylu „europejskim” mamy wskazane znane nam wszystkim kategorie prawa jazdy wraz z odpowiednimi piktogramami.

W dokumentach w stylu „amerykańskim” nie wiemy z jakimi kategoriami mamy do czynienia. W prawach jazdy tego typu pojawiają się skróty typu LMV – Light Motor Vehicle czy HMV – Heavy Motor Vehicle. Czyli pojazd ciężki lub lekki.

Aby dokładnie dowiedzieć się na jakie pojazdy są poszczególne klasy tych praw jazdy, niestety za każdym razem trzeba zajrzeć na oficjalna stronę państwa, które takie prawo jazdy wydało, a jeżeli będzie trudno znaleźć to można poprosić o informację ambasadę tego kraju. W ostateczności można także poprosić o informacje Polska ambasadę na terenie danego kraju.

Dlaczego trzeba to dokładnie sprawdzić?

Niestety na słowie honoru przyjeżdżających do kraju osób posiadających dany typ prawa jazdy nie można polegać. Różnice w tym przypadku są znaczne i może się okazać, że osoba na co dzień jeżdżąca samochodem osobowym po swoim kraju nie może mieć wymienionego prawa jazdy na prawo jazdy Polskie ponieważ zakres posiadanej przez nią kategorii np. LMV to są pojazdy samochodowe tylko do 2,5 tony a nie do 3,5 tony. Oznacza to, że tej osobie można po wymianie wydać tylko prawo jazdy kategorii B1. Podobnie jest z pojazdami ciężarowymi. Nie wszystkie prawa jazdy z krajów trzecich uprawniają do zawodowego kierowania pojazdami ciężarowymi. Takie prawa jazdy dzielone są na zawodowe i amatorskie. Tak jak w umieszczonym powyżej prawie jazdy z Bangladeszu zawodowe prawo jazdy będzie miało czerwony numer seryjny, a niezawodowe zielony.

Analizując te dokumenty i poznając niuanse ich oznaczeń będziemy też wiedzieli czy mogą one być podrobione czy nie. W niektórych przypadkach będziemy też mogli sprawdzić status tych dokumentów na stronach internetowych ich wydawców. W przypadku Bangladeszu sposób postępowania wskazuje strona:

Są też prawa jazdy po okazaniu których nie wiemy nawet co to jest za dokument. Tak jest w przypadku np. japońskich praw jazdy.

Zatem nie wiedząc, po okazaniu na drodze, jakie kategorie są w danym prawie jazdy, nie wiemy czym osoba je okazująca może tak naprawdę kierować. Dlatego też sam krajowy dokument wydany w stylu „amerykańskim” czyli niezgodnym z konwencją wiedeńską z 1968 r. nie może być na drodze uznany za ważny (czyli nie uprawnia do kierowania pojazdami na terenie RP). Uznany będzie tylko razem z wydanym do niego Międzynarodowym prawem jazdy, które jest jego swoistym tłumaczeniem.

Warto też odpowiedzieć sobie na pytanie dlaczego osoby posiadające prawo jazdy z kraju trzeciego które nie jest zgodne (określone) z konwencją wiedeńską z 1968 r. muszą zdawać część teoretyczna egzaminu państwowego. Konwencje określają jednakowe prawa i obowiązki dla krajów, które są jej stronami. Dotyczy to w przypadku konwencji wiedeńskiej z 1968 r. przepisów ruchu drogowego. Oznacza to, że w przypadku krajów, które są jej stronami mamy pewność, że podstawowe zachowania na drodze są takie same. W przypadku krajów trzecich, czyli niebędących stronami konwencji te zachowania mogą być odmienne. Odmienne tez mogą być stosowane znaki drogowe. Dlatego też w ruchu turystycznym dopuszczamy jazdę z prawem jazdy z kraju trzecie po Europie, ale jak chcesz zostać na stałe to jednak musisz pokazać, że dokładnie znasz nasze zasady ruchu drogowego i potrafisz je właściwie stosować.

A tutaj macie link do strony Komisji Europejskiej na której możecie sprawdzić wzory różnych dokumentów dla różnych krajów.

https://www.consilium.europa.eu/prado/pl/search-by-document-country.html