Już czas na motocykle.

Już zaraz zaczynamy sezon motocyklowy. Jazda motocyklem to fajna zabawa i niezaprzeczalna przyjemność. Wielu z nas jeździ motocyklem nie tylko z domu do pracy i z pracy do domu, ale także „przyjemnościowo” dla samego pojeżdżenia sobie. Warto mieć na względzie, że oprócz bardzo przyjemnych doznań musimy zdawać sobie sprawę z niebezpieczeństw związanych z brakiem „blach” dookoła nas i dwóch a nie czterech kółek. Dlatego też, za nim na dobre wyjedziemy na wiosenne przejażdżki, powinniśmy rozważyć np. doszkolenie na torze. To oczywiście decyzja każdego z nas, ale przede wszystkim taką decyzję powinni rozważyć ci, którzy nigdy nie przechodzili kursu na prawo jazdy którejś z kategorii A, a mają motocykle i nabyte uprawnienia do kierowania nimi, lub zamierzają rozpocząć swoją dwukołową karierę.

A jak to z tymi uprawnieniami wygląda?.

Przyjrzyjmy się, bo może nie wszyscy muszą od razu biec na kurs i na egzamin. Może kursu też nie potrzeba?

Oczywiście wszystkie uprawnienia „motocyklowe” ujęte są w przepisach ustawy z dnia 5 stycznia 2013 r. o kierujących pojazdami. Jej przepisy stanowią bezpośrednie odwzorowanie przepisów Unii Europejskiej zawartych w obecnie obowiązującej dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2006/126/WE w sprawie praw jazdy.

Przejdźmy do szczegółów:
Motorowery i czterokołowce lekkie:

 • Aby kierować motorowerem, albo czterokołowcem lekkim trzeba posiadać prawo jazdy kategorii AM lub każde inne prawo jazdy (art. 6 ust. 1 pkt. 1 ustawy o kierujących pojazdami),
 • Dla osób które ukończyły 18 lat przed 19 stycznia 2013 r. do kierowania motorowerem nie jest wymagane żadne uprawnienie do kierowania pojazdami (art. 133 ust. 3 ustawy o kierujących pojazdami).

Aby uzyskać prawo jazdy kategorii AM niezbędne jest krótkie szkolenie w ośrodku szkolenia kierowców oraz egzamin zdany w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego. Trzeba także mieć ukończone 18 lat i posiadać odpowiednie, pozytywne orzeczenie lekarskie.

UWAGA!!!
Należy bezwzględnie pamiętać, że w tym przypadku prawo nabyte dotyczy tylko motorowerów. Zatem każda osoba, która ukończyła 18 lat przed 19 stycznia 2013 r. i chce kierować czterokołowcem lekkim MUSI posiadać prawo jazdy kategorii AM lub dowolnej innej.

Motocykle

 1. Aby kierować motocyklem o pojemności skokowej silnika nieprzekraczającej 125 cm3, mocy nieprzekraczającej 11 kW i stosunku mocy do masy własnej nieprzekraczającym 0,1 kW/kg, a także motocyklem trójkołowym o mocy nieprzekraczającej 15 kW, trzeba posiadać prawo jazdy co najmniej kategorii A1. (art. 6 ust. 1 pkt. 2 ustawy o kierujących pojazdami) Aby je uzyskać bezwzględnie musisz mieć ukończone 16 lat (art. 8 ust. 1 pkt. 2 ustawy o kierujących pojazdami) odbyć kurs na prawo jazdy w Ośrodku Szkolenia Kierowców, mieć odpowiednie orzeczenie lekarskie i zdać egzamin w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego

UWAGA!!!
Do kierowania takimi motocyklami uprawnia także prawo jazdy kategorii B pod warunkiem, że osoba posiada to prawo jazdy od co najmniej 3 lat. (art. 6 ust. 3 pkt. 4 ustawy o kierujących pojazdami). W tym przypadku nie wymaga się ukończenia żadnych szkoleń i egzaminów.
Koniecznie trzeba zwrócić uwagę, że uprawnienie do kierowania motocyklem w zakresie prawa jazdy kategorii B obowiązuje wyłącznie w Polsce i nie jest i nie może być wpisane do prawa jazdy. Jest to warunek wynikający z dyrektywy.

 1. Aby kierować motocyklem o mocy nieprzekraczającej 35 kW i stosunku mocy do masy własnej nieprzekraczającym 0,2 kW/kg, przy czym nie może on powstać w wyniku wprowadzenia zmian w pojeździe o mocy przekraczającej dwukrotność mocy tego motocykla, a także motocyklem trójkołowym o mocy nieprzekraczającej 15 kW, trzeba posiadać prawo jazdy co najmniej kategorii A2. (art. 6 ust. 1 pkt. 3 ustawy o kierujących pojazdami) Aby je uzyskać bezwzględnie musisz mieć ukończone 18 lat (art. 8 ust. 1 pkt. 3 ustawy o kierujących pojazdami) odbyć kurs na prawo jazdy w Ośrodku Szkolenia Kierowców, mieć odpowiednie orzeczenie lekarskie i zdać egzamin w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego.
 2. Aby kierować każdym motocyklem w tym także trójkołowym trzeba posiadać prawo jazdy kategorii A (art. 6 ust. 1 pkt. 4 ustawy o kierujących pojazdami). Aby je uzyskać musisz mieć ukończone 24 lata (art. 8 ust. 1 pkt. 7 lit. a ustawy o kierujących pojazdami) odbyć kurs na prawo jazdy w Ośrodku Szkolenia Kierowców, mieć odpowiednie orzeczenie lekarskie i zdać egzamin w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego.
  W tym przypadku obowiązuje także wyjątek wynikający z tzw. stopniowego dostępu do prawa jazdy kategorii A. Możesz uzyskać to prawo jazdy nawet w wieku 20 lat, ale pod warunkiem, że od 2 lat posiadasz prawo jazdy kategorii A2 (art. 8 ust. 1 pkt. 4 ustawy o kierujących pojazdami).

UWAGA!!!

Do kierowania dowolnymi motocyklami trójkołowymi uprawnia także prawo jazdy kategorii B pod warunkiem, że osoba posiada to prawo jazdy od co najmniej 3 lat. W tym przypadku nie wymaga się ukończenia żadnych szkoleń i egzaminów.
Koniecznie trzeba zwrócić uwagę, że uprawnienie do kierowania motocyklem trójkołowym w zakresie prawa jazdy kategorii B obowiązuje wyłącznie w Polsce i nie jest i nie może być wpisane do prawa jazdy. Jest to warunek wynikający z dyrektywy.

Powtórzenie wyjątków
Na terenie Polski prawo jazdy kategorii B uprawnia do kierowania:

 1. motocyklem o pojemności skokowej silnika nieprzekraczającej 125 cm3, mocy nieprzekraczającej 11 kW i stosunku mocy do masy własnej nieprzekraczającym 0,1 kW/kg, a także
 2. dowolnym motocyklem trójkołowym,

– pod warunkiem że osoba posiada prawo jazdy kategorii B od co najmniej 3 lat,

Badania lekarskie
Należy pamiętać, że wszystkie orzeczenia lekarskie dla kierowców (orzeczenia lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem) wydawane są w zakresie dwóch bloków badań (art. 76 ust. 1 ustawy o kierujących pojazdami):

 • uprawnień prawa jazdy kategorii AM, A1, A2, A, B1, B, B+E i T;
 • uprawnień prawa jazdy kategorii C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D i D+E;

Zatem jeżeli posiadasz ważne orzeczenie lekarskie np. w związku z uzyskaniem prawa jazdy kategorii B to przed kursem na prawo jazdy kategorii A nie musisz robić nowych badań lekarskich w zakresie prawa jazdy kategorii A. W wydziale komunikacji w momencie starania się o Profil Kandydata na Kierowcę poproś o wykorzystanie złożonego w aktach orzeczenia.
Lekarz obecnie nie może wskazać tylko jednej kategorii prawa jazdy w zakresie której wykonuje badania, ponieważ badania dla kategorii prawa jazdy w zakresie jednego bloku kategorii są takie same. Nie może też wykluczyć żadnej kategorii.

I na zakończenie
Pamiętajcie, jazda motocyklem czy motorowerem ma dawać nam przyjemność. Nie ważne czy jedziemy do pracy omijając korki czy jedziemy na przejażdżkę. Musi też być bezpieczna. Dlatego też pomimo, że posiadacie prawo jazdy kategorii B od 3 lat i uważacie, że możecie poruszać się motocyklem i nie musicie iść na kurs to jednak weźcie pod uwagę różnicę pomiędzy samochodem a motocyklem. Dla swojego bezpieczeństwa pójdźcie do Ośrodka Szkolenia Kierowców i nauczcie się bezpiecznie poruszać motocyklem. Na pewno Wam to nie zaszkodzi, a może uratować życie.