Komunikat Ministra Cyfryzacji w sprawie tymczasowego prawa jazdy!!!

No i mamy. W Monitorze Polskim z dnia 21 lipca 2023 r. pod pozycją 736 ukazał się komunikat Ministra Cyfryzacji w sprawie określenia dnia wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających przekazywanie, gromadzenie i udostępnianie z centralnej ewidencji kierowców danych w celu utworzenia i udostępnienia tymczasowego elektronicznego prawa jazdy oraz obsługę tymczasowego elektronicznego prawa jazdy przy użyciu aplikacji mObywatel.

Z komunikatu tego dowiadujemy się, że dzień wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających przekazywanie, gromadzenie i udostępnianie z centralnej ewidencji kierowców danych w celu utworzenia i udostępnienia tymczasowego elektronicznego prawa jazdy oraz obsługę tymczasowego elektronicznego prawa jazdy przy użyciu aplikacji mObywatel określa się na 7 sierpnia 2023 r., z tym że dzień powszechnego udostępniania oraz obsługi tymczasowego elektronicznego prawa jazdy przy użyciu aplikacji mObywatel, z wykorzystaniem tych rozwiązań technicznych, określa się na dzień 21 sierpnia 2023 r.

Co to oznacza?

Dopiero od dnia 21 sierpnia 2023 r. będzie można, tuż po egzaminie, dodać do swojej aplikacji mObywatel tymczasowe prawo jazdy. Trzeba pamiętać jednak o ograniczeniach. Będą to mogły zrobić wyłącznie osoby które spełniają wszystkie warunki do wydania prawa jazdy. Jeżeli zatem zdawałeś egzamin np.. na dwa trzy dni przed ukończeniem 18 lat to tymczasowego prawa jazdy nie dostaniesz. Nie dostaniesz go także jak już ukończysz 18 lat. Będziesz musiał poczekać do wydania stałego prawa jazdy (plastiku). Pamiętaj kierowanie pojazdem bez tymczasowego prawa jazdy pomimo zdanego egzaminu jest także traktowane jako jazda bez uprawnień. Czy jest to sprawiedliwe? Oceńcie sami.