O czym regularnie zapominamy lub nie chcemy pamiętać?

Każdemu zdarzy się o czymś zapomnieć. Jednak w wielu przypadkach takie zapomnienie kończy się dezorganizacją, w naszym przypadku ruchu na drodze, a w niektórych nieszczęściem. Przepisy ruchu drogowego są tak pomyślane, żeby jazda w zgodzie z ich wytycznymi była jak najbardziej bezpieczna i płynna. Dlatego też brak ich przestrzegania, lub niezrozumienie po co te przepisy w zasadzie zostały opracowane powoduje, że dochodzi do sytuacji konfliktowych, a niejednokrotnie do kolizji czy wypadków.

Zakaz zawracania na sygnalizatorze S3

Trudno powiedzieć czy w przypadku sygnalizatora S3 jest to zwykle zapomnienie, czy w większości przypadków brak wiedzy. Teoretycznie wszyscy chodziliśmy kiedyś na kurs prawa jazdy. Wszyscy mieliśmy przekazywaną wiedzę w zakresie przepisów ruchu drogowego. Wszyscy też mieliśmy też możliwość nauczenia się wykorzystywania zdobytej wiedzy w praktyce. Jeżdżąc trochę po Polskich drogach wydaje się jednak, że w przypadku niektórych znaków drogowych ( w tym przypadku sygnalizatorów) albo na kursie tego w ogóle nie było, albo przekazana wiedza wyparowała z szybkością światła. Zapytacie w czym tkwi problem. Oczywiście w rozumieniu zasad ustawiania sygnalizatora S3 oraz możliwości jakie on daje.

Sygnalizator S-3 w różnych wersjach.

Z zasady, a tak naprawdę zgodnie z przepisem § 97 rozporządzenia Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2310 z późn. zm.) sygnały świetlne nadawane przez sygnalizator kierunkowy S-3 dotyczą kierujących jadących w kierunkach wskazanych strzałką (strzałkami). Oznacza to, że ten sygnalizator pozwala jechać wyłącznie w lewo. Jeżeli na sygnalizatorze S-3 nie ma strzałki w lewo i w dół to znaczy, że nie wolno zawracać. Aby jednoznacznie wskazać na taki zamiar twórców tego oznakowania warto odnieść się do definicji znaku poziomego  P-8b czyli ,,strzałka kierunkowa do skręcania” oznaczają, że jazda z pasa ruchu, na którym jest umieszczona, jest dozwolona tylko w kierunku wskazanym strzałką.

I tutaj warto zauważyć przepis ust. 2 który mówi jednoznacznie, że strzałka kierunkowa zezwalająca na skręcanie w lewo, umieszczona na skrajnym lewym pasie ruchu, oznacza także zezwolenie na zawracanie, chyba że jest to zabronione znakiem pionowym B-23 lub ruch jest kierowany sygnalizatorem S-3.

No i ostatecznie trzeba wskazać, że zgodnie z przepisem § 97 ust. 3 ww. rozporządzenia sygnał zielony nadawany przez sygnalizator kierunkowy S-3 oznacza, że podczas jazdy we wskazanym kierunku nie występuje kolizja z innymi uczestnikami ruchu. Oznacza to, że jeżeli jedziesz zgodnie ze wskazaniami sygnalizatora to masz gwarancję, że skręcając nie spotkasz pojazdów jadących w poprzek twojej drogi, ani pieszych przechodzących przez jednię, ale w tym samym czasie ruch może być otwarty także w innych kierunkach. Jeżeli zatem pojedziesz inaczej niż wskazują strzałki to może się okazać, że spowodujesz sytuację kolizyjną, bo jadący z drugiej strony nie będą się Ciebie spodziewali.

Montaż sygnalizatora S-3 najczęściej ma udrożnić ruch i poprawić jego płynność. Dlatego też z założenia zawracanie nie jest dozwolone ponieważ utrudnia i spowalnia ruch.  

Zatrzymanie się na strzałce

Drugim ważnym przepisem o którym zapominamy jest obowiązek zatrzymania się na „zielonej” strzałce, a właściwie obowiązek zatrzymania się przed sygnalizatorem S-2 wyświetlającym sygnał czerwony wraz z sygnałem w kształcie zielonej strzałki.

Wielu z nas uważa ten przepis za upierdliwość nie rozumiejąc, że to zatrzymanie przed sygnalizatorem jest konieczne ze względów bezpieczeństwa. Oczywiście nie w 100% przypadków takie zatrzymanie mogłoby być potrzebne, ale wyjątek potwierdza regułę. Warto pamiętać, że sygnalizator wyświetla sygnał czerwony, a zatem ruch na drodze w poprzek jest otwarty. Tak samo otwarty jest ruch dla pieszych i rowerzystów. Zatem zatrzymanie jest niezbędne, aby nie najechać na pieszego czy nie zajechać drogi rowerzyście.

Warto więc zapamiętać i stosować brzmienie przepisu § 96 ww. rozporządzenia który mówi, że:

Nadawany przez sygnalizator S-2 sygnał czerwony wraz z sygnałem w kształcie zielonej strzałki oznacza, że dozwolone jest skręcanie w kierunku wskazanym strzałką w najbliższą jezdnię na skrzyżowaniu z tym że skręcanie lub zawracanie jest dozwolone pod warunkiem, że kierujący zatrzyma się przed sygnalizatorem i nie spowoduje utrudnienia ruchu innym jego uczestnikom..

Należy pamiętać, że sygnał w kształcie zielonej strzałki, nadawany przez sygnalizator S-2, zezwalający na skręcanie w lewo, zezwala również na zawracanie z lewego skrajnego pasa ruchu, chyba że jest to zabronione znakiem „zakaz zawracania”.

Dodatkowo warto wiedzieć, że sygnał ten zezwala na ruch w najbliższą drogę na skrzyżowaniu w kierunku wskazanym strzałką, po zatrzymaniu się przed sygnalizatorem. Sygnał dopuszczający skręcanie w kierunku wskazanym strzałką może być nadawany jednokrotnie lub wielokrotnie podczas nadawania sygnału czerwonego, przy czym nie dopuszcza się nadawania go w trakcie nadawania sygnału żółtego.

Znak STOP – ukryte znaczenie

No i ostatni z ważnych znaków o którego znaczeniu zapominamy, czyli znak „STOP”

Zgodnie z przepisami § 21 ww. rozporządzenia znak B-20 ,,stop” oznacza:

  1. zakaz wjazdu na skrzyżowanie bez zatrzymania się przed drogą z pierwszeństwem;
  2. obowiązek ustąpienia pierwszeństwa kierującym poruszającym się tą drogą.

Zatrzymanie powinno nastąpić w wyznaczonym w tym celu miejscu, a w razie jego braku – w takim miejscu, w którym kierujący może upewnić się, że nie utrudni ruchu na drodze z pierwszeństwem.

Znak B-20 umieszczony w obrębie skrzyżowania dotyczy tylko najbliższej jezdni, przed którą został ustawiony.

Znak ,,stop” stosuje się w celu wprowadzenia w określonych warunkach obowiązku zatrzymania pojazdu przed wjazdem na skrzyżowanie z drogą z pierwszeństwem, na przejazd kolejowy niestrzeżony, na przejazd tramwajowy, a także w innych miejscach przecinania się kierunków ruchu.

Znak ten stosuje się, gdy brak jest dostatecznej widoczności na zatrzymanie pojazdu przed skrzyżowaniem lub przejazdem.

Miejscem wyznaczonym do zatrzymania na drodze bitumicznej powinna być umieszczona na jezdni ,,linia bezwzględnego zatrzymania – stop”

Zatem jeszcze raz. Zapewne wszyscy pamiętamy, że znak „STOP” oznacza „zatrzymaj się przed jezdnią poprzeczną”, ale na pewno duża część nie pamięta drugiej części znaczenia tego znaku czyli „ustąp pierwszeństwa przejazdu pojazdom jadącym drogą, przed którą się zatrzymujesz”. Podwójne znaczenie tego znaku jest kluczowe w zrozumieniu dlaczego bezwzględnie należy się zatrzymać. Po pierwsze nic, albo prawie nic nie widzisz na drodze poprzecznej, a po drugie kierowcy pojazdów nią jadących mają pierwszeństwo, a więc spodziewają się, że im go udzielisz.