Odpowiedzialność zawodowa instruktora nauki jazdy – ubezpiecz się, a będziesz spał spokojnie.

Zawód instruktora czy egzaminatora bez wątpienia jest zawodem podwyższonego ryzyka. Nauka jazdy, a więc jazda z osobami nieumiejącymi jeździć samochodem po ruchliwych drogach niesie za sobą wiele ryzyk i niejednokrotnie kończy się mniejszymi lub większymi perypetiami. Jednym z najdrastyczniejszych przypadków jaki można wskazać w ostatnich czasach to wypadek podczas egzaminu w Szaflarach podczas którego pod kołami pociągu zginęła kursantka. Jak już wiemy Sąd uznał winę egzaminatora (nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa ruchu drogowego) i skazał go na 1,5 roku więzienia i wpłatę 150 tysięcy złotych nawiązki na rzecz rodziny kursantki.

Jak widać błąd w sztuce, w tym wypadku w wykonywaniu zadań egzaminatora, a konsekwencje odpowiedzialności ogromne.

Wypadek zarówno z winy innego uczestnika ruchu drogowego jak i z winy instruktora czy kursanta może się zdarzyć zawsze. Nawet na placu manewrowym tak jak kilka lat temu w Warszawie gdzie kursant spokojnie wykonujący manewry na placu manewrowym motocyklem nagle otarł się o drzewo a następnie upadł na barierę i niestety nie przeżył upadku. W tym przypadku prokuratura nikomu nie postawiła zarzutów, ale można się spodziewać, że rodzina czy bliscy mogliby próbować wystąpić do sądu z powództwem cywilnym o odszkodowanie ze względu np. na niedopilnowanie przez instruktora osoby szkolonej.

Oprócz tak drastycznych przypadków można sobie jeszcze wyobrazić inne mniej „spektakularne” ale za to mogące być bardziej kosztowne. Np. sytuację w której na skutek błędu w stosowaniu przepisów przez instruktora – przedsiębiorcę, po przeprowadzonej kontroli, zostają cofnięte nabyte już przez byłych kursantów uprawnienia do kierowania pojazdami.

Szeroki zakres prowadzonej działalności oraz częstotliwość zmiany przepisów prawa mogą przyczynić się do popełniania przypadkowych błędów, których konsekwencje trudno przewidzieć.

Dlatego też warto rozważyć rozwiązanie polegające na wykupieniu dla każdego instruktora czy egzaminatora ubezpieczenia zawodowej odpowiedzialności cywilnej. Podobnie jak adwokaci komornicy sądowi, księgowi i doradcy podatkowi, biegli rewidenci, lekarze, czy architekci, instruktorzy nauki jazdy powinni, dla własnego bezpieczeństwa posiadać takie ubezpieczenie.

Takie właśnie ubezpieczenie dla podmiotów i osób współpracujących ze Stowarzyszeniem Polski Związek Szkoleniowy przygotowało znane już w naszej branży Brokerskie Biuro Ubezpieczeń REGIS mediator, Tomasz Żmuda.

Poniżej przedstawiamy warunki takiego ubezpieczenia i jego koszty. Wartym podkreślenia, jest że już niewielka kwota miesięcznej składki pozwoli na znaczne zabezpieczenie osoby ubezpieczonej.

Należy zauważyć, że jest to pierwsze na rynku Polskim takie ubezpieczenie dla instruktorów i będzie ono uruchomione dopiero po osiągnięciu 200 osób chętnych do jego wykupienia. Umowa będzie miał formę ubezpieczenia grupowego. Ubezpieczającym będzie dany ośrodek szkolenia kierowców lub WORD, jako płatnik składki potrąconej wcześniej za zgodą pracownika z jego wynagrodzenia. Ubezpieczonym będzie instruktor/egzaminator wg załączonej do polisy imiennej list ubezpieczonych osób. Ubezpieczenie będzie finansowało szkody wyrządzone przez instruktora/egzaminatora w okresie świadczenia przez niego pracy na rzecz Ubezpieczającego.

Przeczytajcie warunki i nie wahajcie się. Nigdy nie wiadomo kiedy się taka pomoc wam przyda. Oczywiście najlepiej gdyby nie wydarzyło się to nigdy, ale wszyscy wiemy, że rzadko zdarza się taka sytuacja.

Brokerskie Biuro Ubezpieczeń REGIS mediator, Tomasz Żmuda

75-608 Koszalin, ul. Zwycięstwa 193; tel. 515 129 777, 602 178 449

mail: biuro@brokerregis.pl