W końcu otrzymaliśmy wpis do KRS

Szanowni koledzy, drodzy przyjaciele !

Z wielką przyjemnością informujemy, że z dniem 16 listopada 2022 r. Stowarzyszenie Polski Związek Szkoleniowy nareszcie uzyskało osobowość prawną. Mamy długo oczekiwany wpis do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0001002224. Oznacza to, że możemy wreszcie rozpocząć naszą wspólną działalność zgodnie z prawem. Mamy nadzieję, że wreszcie będziemy mogli rozpocząć realizacje celów statutowych. Przedstawiamy je poniżej:

 • szeroko rozumiana poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym;
 • działanie na rzecz tworzenia, wdrożenia, utrzymania zapewnienia jednolitego, zgodnego z najwyższymi europejskimi standardami procesu szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami;
 • działanie na rzecz tworzenia, wdrożenia, utrzymania i zapewnienia jednolitego, zgodnego z najwyższymi europejskimi standardami procesu szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami;
 • praca na rzecz, ustanowienia jednolitych standardów europejskich w szkoleniu osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami,
 • wypracowanie i wdrożenie wśród członków jednolitych standardów i zasad etycznych prowadzenia działalności polegającej na szkoleniu osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami oraz kierowców wykonujących przewozy drogowe osób i rzeczy.
 • współpraca z organami państwa i ustawodawcą w zakresie dostosowywania przepisów prawa, regulujących ruch drogowy pojazdów i pieszych oraz transport rzeczy, do standardów europejskich i realnych potrzeb użytkowników dróg, oraz rynku transportowego;
 • działania na rzecz wypracowania, zgodnego z najwyższymi standardami, programu szkoleń instruktorów nauki jazdy, a także opracowania i wdrożenia kodeksu etyki instruktorów nauki jazdy;
 • wspieranie członków stowarzyszenia w zakresie prowadzonej przez nich działalności gospodarczej  w zakresie szkolenia kierowców i poprawy poziomu szkoleń;
 • działania na rzecz popularyzacji i ochrony zawodu instruktora nauki jazdy;
 • działania na rzecz ochrony przyrody wdrażania ekologicznych rozwiązań w zakresie transportu drogowego i przemieszczania się pojazdów pozostających w równowadze uzasadnionymi potrzebami środowiska użytkowników dróg logiką ekonomiczną;
 • wypracowanie najlepszych zasad oraz standardów egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, zapewniających bezpieczeństwo wszystkim użytkownikom dróg;
 • wypracowywanie i tworzenie materiałów edukacyjnych w przedmiocie bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz ich kolportaż;
 • podejmowanie działań edukacyjnych wśród dzieci i młodzieży dążących do wypracowania bezpiecznych nawyków korzystania z dróg;
 • propagowanie wśród członków alternatywnych metod rozwiązywania sporów i konfliktów ze szczególnym uwzględnieniem mediacji w zakresie wszelkich spraw pracowniczych sporów gospodarczych zdarzeń drogowych i spraw osobistych.

W najbliższym czasie umożliwimy Wam dołączenie do naszego grona tak abyśmy wspólnie mogli pracować dla całej branży szkoleniowo egzaminacyjnej. Mamy nadzieję, że zechcecie wspomóc nas swoją wiedzą i eksperckim okiem tak, aby nasze propozycje naprawdę przyczyniały się do rozwoju branży i pozwoliły na kształtowanie bezpiecznych postaw w ruchu drogowym.

Jeżeli chciałbyś do nas dołączyć pobierz deklarację członkowską, wypełnij i odeślij pocztą na nasz adres. Jeżeli masz dodatkowe pytanie napisz do nas na adres:

biuro@pzs.info