Za co można stracić prawo jazdy?

Z dniem 18 maja 2015 r. zaczęły obowiązywać przepisy, zgodnie z którymi istnieje możliwość czasowego zatrzymania prawa jazdy kierowcy. Jest to nowa forma represjonowania tych kierowców, którzy zdecydują się rażąco przekroczyć dopuszczalną prędkość jazdy lub przewozić pasażerów ponad określony limit określony w dowodzie rejestracyjnym albo wynikającym z konstrukcyjnego przeznaczenia pojazdu niepodlegającego rejestracji. Jakie są ważne szczegóły na ten temat?

Podczas kontroli drogowej kierowca straci prawo jazdy za przekroczenie prędkości o więcej niż 50 km/h w obszarze zabudowanym. Przykładowo, jeśli zmierzona prędkość pojazdu (np. za pomocą radarowego lub laserowego miernika prędkości albo wideorejestratora zamontowanego w pojeździe policyjnym) wyniesie 101 km/h w miejscu, gdzie w obszarze zabudowanym prędkość jest ograniczona do 50 km/h, policjant jest zobowiązany do zatrzymania prawa jazdy.

Policjant podobnie postąpi w przypadku, gdy liczba przewożonych pasażerów samochodem osobowym, samochodem ciężarowym, na przyczepie ciągniętej przez ciągnik rolniczy lub pojazd wolnobieżny, będzie większa o 2 od liczby określającej ilość miejsc w dowodzie rejestracyjnym. Czasowe zatrzymanie prawa jazdy nie dotyczy generalnie kierowców kierujących autobusami w publicznym transporcie zbiorowym w gminnych, powiatowych i wojewódzkich przewozach osób, o ile w pojeździe są przewidziane miejsca stojące.

Odebrane kierowcy prawo jazdy jest przekazywane niezwłocznie staroście, który jest zobowiązany wydać decyzję administracyjną o zatrzymaniu dokumentu na 3 miesiące. Starosta wyda decyzję również w przypadku, gdy kierowca nie będzie posiadał prawa jazdy podczas kontroli drogowej. Jeśli kierowca nie zwróci dokumentu na żądanie starosty, to będzie oznaczać, że 3 miesięczny okres nie rozpocznie swojego biegu.

Kierowanie pojazdem w okresie zawieszenia prawa jazdy będzie oznaczać jego wydłużenie do 6 miesięcy. W razie stwierdzenia ponownego kierowania starosta wyda decyzję o cofnięciu uprawnienia w zakresie wszystkich posiadanych kategorii prawa jazdy.

Na zakończenie należy dodać, że w obecnym stanie prawnym grożą dwa lata więzienia dla osoby, która nie zastosuje się do decyzji starosty o cofnięciu uprawnienia i będzie prowadzić pojazd mechaniczny na drodze publicznej, strefie zamieszkania i strefie ruchu.

Jacek Giszczak