Zmiany przepisów od 1 czerwca 2021r.

Z dniem 1 czerwca 2021 roku zmianie uległy poszczególne przepisy dotyczące kierowców i osób pieszych. Nowe regulacje prawne w tym zakresie mają na celu zwiększenie bezpieczeństwa pieszych przekraczających jezdnię, ujednolicenie dopuszczalnych prędkości pojazdów na obszarze zabudowanym niezależnie od pory, a także wprowadzenie konkretnego, dającego się wyznaczyć, minimalnego odstępu od poprzedzającego pojazdu podczas jazdy autostradą lub drogą ekspresową.

PIESI

Pierwszeństwo pieszych w obrębie przejścia dla pieszych: pieszy również WCHODZĄC n a jezdnię l ub torowisko, a nie jak dotychczas tylko przechodząc przez jezdnię lub torowisko, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność oraz, poza pewnymi wyjątkami, korzystać z przejścia dla pieszych.

Pieszy znajdujący się na przejściu dla pieszych, a także WCHODZĄCY na nie, ma pierwszeństwo przed pojazdem, z wyłączeniem tramwaju. Korzystanie z telefonu na przejściu dla pieszych: zabrania się pieszemu korzystania z telefonu lub innego urządzenia elektronicznego podczas wchodzenia lub przechodzenia przez jezdnię, w tym również przez przejście dla pieszych lub torowisko, w sposób, który prowadzi do ograniczenia możliwości obserwacji sytuacji na jezdni, torowisku lub przejściu dla pieszych.

KIERUJĄCY

Zmiany w udzielaniu pierwszeństwa pieszemu na przejściu dla pieszych: kierujący pojazdem (z wyłączeniem kierującego tramwajem) zbliżając się do przejścia dla pieszych, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność, zmniejszyć prędkość tak, aby nie narazić na niebezpieczeństwo pieszego znajdującego się na tym przejściu albo na nie wchodzącego i ustąpić pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na tym przejściu albo wchodzącemu na to przejście. Wprowadzenie minimalnego odstępu między pojazdami poruszającymi się po autostradzie lub drodze ekspresowej: kierujący pojazdem podczas przejazdu autostradą i drogą ekspresową jest obowiązany zachować minimalny odstęp między pojazdem, którym kieruje, a pojazdem jadącym przed nim na tym samym pasie ruchu. Odstęp ten wyrażony w metrach określać się będzie jako nie mniejszy niż połowa liczby określającej prędkość pojazdu, którym porusza się kierujący, wyrażonej w kilometrach na godzinę (np. 50 m przy prędkości pojazdu 100 km/h, 70 m przy prędkości 140 km/h itd.). Przepisu tego nie stosuje się podczas manewru wyprzedzania. Ujednolicenie dopuszczalnych prędkości pojazdów na obszarze zabudowanym niezależnie odpory: prędkość dopuszczalna pojazdu lub zespołu pojazdów na obszarze zabudowanym od 1.06.2021 roku wynosi 50 km/h – brak jest dotychczasowego rozróżnienia dopuszczalnej prędkości w zależności od godziny (między 23:00 a 05:00 prędkość ta była podwyższona do 60km/h). Wyjątek stanowi strefa zamieszkania, gdzie prędkość dopuszczalna pojazdu lub zespołu pojazdów nadal wynosi 20 km/h. Jak widać zmian jest dużo i potrzeba czasu, aby zaznajomić się z nimi wszystkimi i wprowadzić je do swojej codziennej praktyki. Pamiętajmy, że w momencie wejścia w życie nowych regulacji prawnych, ich respektowanie jest weryfikowane przez odpowiednie służby. Nieznajomość przepisów nie zwalnia nas z konieczności stosowania się do nich, dlatego warto już teraz skrupulatnie zapoznać się ze wszystkimi zmianami. 

Andrzej Kulis