Zmiany, zmiany, zmiany – czyli czego należy się spodziewać w najbliższym czasie.

W ostatnim czasie pojawiło się kilka nowych projektów rozporządzeń zmieniających obecnie obowiązujące akty prawne. Część z nich to tylko drobne zmiany, a część to takie niby drobne rzeczy, ale mimo wszystko ułatwiające życie. Dwa z trzech projektów są bezpośrednio związane z koniecznością realizacji przepisów ustawy o dokumentach publicznych, która nakazuje przygotowanie od nowa np. druku legitymacji instruktora nauki jazdy czy wykładowcy.

O tym pisałem ostatnio:

i są to projekty:

Jak wskazywałem projekt legitymacji instruktora bez zdjęcia jest bez sensu, a tak naprawdę najlepiej byłoby przenieść te dokumenty bezpośrednio do aplikacji mObywatel.

Warto zwrócić uwagę, że w projekcie rozporządzenia w sprawie szkolenia kierowców zawodowych są inne drobne zmiany, które porządkują proces szkolenia kierowców zawodowych. Znajdziecie go pod adresem.

W szczególności warto zwrócić uwagę na zmianę dotyczącą jednoznacznego umożliwienia uznania zaświadczenia ADR, a nie zaświadczenia o ukończeniu szkolenia ADR przy obniżaniu ilości godzin szkolenia okresowego. Niby drobiazg, a zasadniczo ułatwia życie.

Ale to nie wszystko.

Zgodnie z informacją uzyskaną z Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego na posiedzeniu zespołu ds. Infrastruktury, , Urbanistyki i Transportu w dniu 20 kwietnia 2024 r. rozpatrywany po raz kolejny będzie projekt rozporządzenia

Czyli projekt którego celem jest przesunięcie wejścia w życie obowiązku używania podczas egzaminu państwowego w zakresie prawa jazdy kategorii C+E ciągnika siodłowego z naczepą.

Warto zauważyć, że na Komisję Wspólną Rządu i Samorządu Terytorialnego, a także do dalszych prac powinien być kierowany projekt uzgodniony międzyresortowo i zaakceptowany po konsultacjach społecznych. Niestety z naszej wiedzy wynika, że nie został on zarówno uzgodniony międzyresortowo jak i konsultacje społeczne nie skończyły się wypracowaniem kompromisu.

Nie ma też żadnej informacji o losach tego projektu na stronach Rządowego Centrum Legislacji zarówno pod nr 340 (nr ze starego wykazu prac MI) jak i pod nr 22 (nr z nowego wykazu prac MI). Zatem pozostaje nam czekać na informacje z Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.

Dodatkowo warto wskazać, że z naszych informacji wynika, że w najnowszej wersji projektu zawarto datę 31 grudnia 2025 r. jako datę po której w życie wejdzie obowiązek stosowania ciągnika siodłowego z naczepą na egzaminie państwowym w zakresie prawa jazdy kategorii C+E

I na koniec

W przygotowaniu jest jeszcze jedna zmiana, której próżno szukać w oficjalnych biuletynach i publikatorach. Jest to zmiana przepisów ustawy o kierujących pojazdami w zakresie likwidacji obowiązku posiadania akredytacji kuratora oświaty przez ośrodki spełniające dodatkowe wymagania. Jest ona związana z zakończeniem w dniu 31 sierpnia 2024 r. okresu przejściowego pozwalającego tym ośrodkom działać pomimo posiadania nieaktualnej akredytacji.

Jest to dosyć ważny projekt w szczególności dla tych wszystkich, którzy będą musieli po tym terminie ukończyć warsztaty doskonalenia zawodowego dla instruktorów.