Dobra nadzieja na nowy rok!

I na koniec roku udało się jednak przekonać resort, ze przygotowane w szybkim tempie rozporządzenie w sprawie egzaminowania wymaga krytycznych poprawek. Po wnikliwej analizie opublikowanego w dzienniku ustaw aktu prawnego zauważyliśmy w nim co najmniej kilka krytycznych błędów. Możecie o nich przeczytać we wcześniejszym artykule

Na szczęście wstępne informacje o wszczęciu szybkich prac nad poprawkami okazały się prawdziwe. Już (albo dopiero) 21 grudnia 2023 r. na stronach Rządowego Centrum Legislacji pojawił się bardzo krótki ale konkretny projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury zmieniającego rozporządzenie w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach.

Details

Zgodnie z informacją zawartą w piśmie Ministra Infrastruktury projekt został przekazany do krótkich konsultacji publicznych oraz uzgodnień międzyresortowych (3 dni). W projekcie są w zasadzie trzy poprawki. Pierwsza dotycząca zadania sprzęgania i rozprzęgania w ramach egzaminu dla prawa jazdy kategorii C1 i C, druga poprawiająca zasady przeprowadzania egzaminu w zakresie prawa jazdy kategorii AM i trzecia poprawiająca wymiary nowej legitymacji egzaminatora.

Według mnie  świetny ruch pomimo krótkiego czasu. Jeżeli się uda wprowadzić te zmiany od 1 stycznia to unikniemy zamieszania, a kandydaci na kierowców zawodowych unikną problemów z egzaminem.

Jednak brakuje w projekcie rozwiązania problemu z oceną krytycznych błędów egzaminu. Do rozwiązania problemu wystarczy niewielka zmiana przepisu dotyczącego przesłanek do uzyskania negatywnego wyniku egzaminu. Błędy określone w tabeli nr 9 nie muszą przerywać egzaminu jeżeli zachowanie osoby zdającej nie zagraża bezpośrednio życiu i zdrowiu uczestników ruchu drogowego. Ale na pewno powinny już za pierwszym razem stanowić podstawę do negatywnego wyniku egzaminu państwowego. W naszej ocenie nikt,  kto chociaż raz popełnił błąd opisany w tabeli nr 9 nie powinien otrzymać pozytywnego wyniku egzaminu, a więc prawa jazdy.

Mamy nadzieję, że krótkie, ale treściwe uzgodnienia pozwolą na naprawienie także tego błędu.

Zarówno Stowarzyszenie Polski Związek Szkoleniowy jak i Krajowe Stowarzyszenie Egzaminatorów postarają się dopilnować wprowadzenia takiej poprawki.

Trzeba też wskazać, że rozporządzenie zawiera jeszcze co najmniej kilka niedoróbek. Nie są one tak krytyczne, ale także wymagają poprawy. Dlatego też mamy nadzieję, ze już w styczniu będziemy mogli wziąć udział w kolejnych, tym razem już dłuższych, spokojniejszych i bardziej konstruktywnych pracach nad zmianą tego rozporządzenia.

Może warto też przyjrzeć się co trzeba będzie wprowadzić za niedługo w związku z nową dyrektywą w sprawie praw jazdy i już teraz rozpocząć prace nad nowymi przepisami.

Ale to już nadzieje i życzenia na nowy 2024 rok.