Opłaty za egzaminy Państwowe – koniec nierównej walki

Ostatnia i niestety niewesoła część walki o pozostawienie regulacji opłat za przeprowadzanie egzaminów państwowych na prawo jazdy na szczeblu centralnym, czyli w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury.

Uchwaloną przez Sejm ustawę o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o kierujących pojazdami, po burzliwych obradach, w dniu 29 listopada 2022 r. Senat na 54 posiedzeniu odrzucił w całości. Senatorowie celnie punktowali, zarówno niezgodność przepisów tej ustawy z przepisami Konstytucji – co wykazane było w opiniach legislatorów zarówno senackich jak i sejmowych, jak i ich negatywny wpływ na proces uzyskiwania uprawnień do kierowania pojazdami. Niektórzy Senatorowie wskazywali także na możliwe niewłaściwe działanie Posłów wnioskodawców, które miało polegać na przyjęciu do procedowania projektu ustawy przygotowanej przez rząd. Celem takiego procedowania ustawy miało być ominięcie niewygodnych dla rządu konsultacji społecznych i opiniowania.

O odrzuceniu projektu ustawy w całości została przekazana do Sejmu w dniu 30 listopada 2022 4. I na 67 posiedzeniu w dniu 1 grudnia 2022 r. została odrzucona przewagą 1 głosu.

Oznacza to, że przyjęty przez Sejm projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu Drogowym oraz ustawy o kierujących pojazdami zostanie w najbliższym czasie przekazany do podpisu Prezydenta, a następnie do publikacji.

Data wejścia w życie przyjętej ustawy to 1 stycznia 2023 r. czyli już niedługo.

Oznacza to, że do czerwca 2023 r. wszystkie Sejmiki będą zmuszone podjąć uchwały ustalające opłaty za egzaminy państwowe na prawo jazdy w poszczególnych województwach, a także uchwały ustalające wysokość wynagrodzeń egzaminatorów.

Na efekty działania tego prawa będziemy musieli chwilę poczekać.