Za nami kolejne szkolenia

W czwartek 23 listopada i w piątek 24 listopada w Poznaniu i w Warszawie po raz kolejny spora grupa żądnych wiedzy instruktorów i właścicieli ośrodków szkolenia kierowców wzięła udział w organizowanych przez Polski Związek Szkoleniowy szkoleniach. Tym razem naszym głównym partnerem była firma Liwona Sp. z o.o. Podczas szkolenia można także było zapoznać się z ofertą firmy IVECO Polska w tym także z zaprezentowanym przez nich pojazdem ciężarowym.

Szkolenia były zorganizowane w Poznaniu w hotelu Forza – tak jak poprzednio

i w Warszawie w hotelu MCC Mazurkas Conference Centre & Hotel. W obu przypadkach zarówno miejsce jak i organizacja zasługują na najwyższą ocenę.

Podczas szkolenia nasi uczestnicy mogli uzyskać wiedzę w następujących tematach:

  1. Kontrola Ośrodka Szkolenia i Ośrodka Szkolenia  Kierowców: Ustawa o Transporcie Drogowym,Ustawa o kierujących pojazdami,Ustawa – Prawo przedsiębiorców, Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie kontroli ośrodków szkolenia kierowców (Dz.U. z 2017 r. poz. 1324)
  2. Prawa i obowiązki osób kontrolujących i kontrolowanych. Czego i na jakiej podstawie mogą żądać urzędnicy. Jak bronić się przed nadużyciami.
  3. Podstawowe błędy w dokumentacji Ośrodka Szkolenia,
  4. Jak należy rozumieć zapisy rozporządzenia – czyli kiedy praktyka to ćwiczenia i czy teoria zawsze jest teorią?
  5. Nowe zasady przeprowadzania egzaminów na prawo jazdy.
  6. Rodzaje samochodów ciężarowych w procesie szkolenia i egzaminowania kandydatów na kierowców. Dlaczego WORD nie powinien kupować własnych samochodów ciężarowych.

Szkolenie było prowadzone przez naszych specjalistów:

  • Tomasz Piętka – ekspert, wieloletni pracownik Departamentu Transportu Drogowego, Ministerstwa Infrastruktury,
  • Paweł Bladowski – ekspert w zakresie procesu kształcenia kierowców zawodowych
  • Paweł Kruk – ekspert w zakresie procesu kształcenia kierowców zawodowych

Poruszone podczas szkolenia zagadnienia w tym w szczególności te dotyczące procesu kontroli działalności gospodarczej wywołały bardzo duże zainteresowanie wśród słuchaczy. Przy okazji okazało się, że większość biorących udział w szkoleniu posiadało podstawową wiedzę w zakresie kontroli, ale taką bardziej „szeptaną”. Doprecyzowanie posiadanej wiedzy, wyeliminowanie mitów i wskazanie realnych podstaw prawnych zawierających prosto napisane prawa i obowiązki zarówno kontrolujących jak i kontrolowanych pozwoliło na ostateczne stwierdzenie, że mityczni „kontrola” i „kontrolujący” nie są tacy straszni i, że nie zawsze kontrola musi skończyć się zamknięciem firmy. Nie zawsze też urzędnik ma rację. Okazuje się, że świadomy przedsiębiorca, nie musi odgrywać ofiary, a w procesie nadzoru może być partnerem dla kontrolujących go urzędników.

Ważnym tematem były także błędy w dokumentacji. Ich analiza i wyeliminowanie na pewno przyczyni się do „spokojnego snu”, oraz także, a może przede wszystkim do poprawy jakości tego co na co dzień robimy.

Rozważaliśmy także jakie pojazdy do egzaminowania w zakresie prawa jazdy kategorii C i C+E Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego powinien dzisiaj i w przyszłości posiadać i dlaczego nie powinien w ogóle kupować ciągnika siodłowego z naczepą.

Wszyscy uczestnicy spotkania otrzymali też stosowne certyfikaty.

Co warte podkreślenia wszyscy członkowie Stowarzyszenia Polski Związek Szkoleniowy udział w szkoleniu, podobnie jak poprzednim razem, mieli bezpłatny.