Jubileuszowa Konferencja Szkoleniowa Krajowego Stowarzyszenia Egzaminatorów.

W dniach 21-23 października 2022 r. w Hotelu Czarny Staw w Nowym Adamowie odbyła się Jubileuszowa Konferencja Krajowego Stowarzyszenia Egzaminatorów Kandydatów na Kierowców i Kierowców.

Jednym z głównych celów konferencji było uczczenie 20 lat działalności Krajowego Stowarzyszenia Egzaminatorów.

Spotkanie rozpoczęło się w dniu 21 października 2022 r. od wystąpienia Prezesa stowarzyszenia Pana Tomasza Dziuganowskiego. Po przywitaniu zaproszonych gości, przedstawił historię stowarzyszenia wskazując w szczególności na działania zmierzające do poprawy bytu egzaminatorów, a także do poprawy i rozwoju systemu przeprowadzania egzaminów państwowych na prawo jazdy w Polsce. Omówił szereg sukcesów stowarzyszenia takich jak np. wprowadzenie § 13 do rozporządzenia, nie omieszkując jednocześnie wskazać porażek. W szczególności skupił się na dwuletniej już batalii z Ministerstwem infrastruktury o podwyższenie wynagrodzeń dla egzaminatorów i zmianę rozporządzenia regulującego zasady ich wynagradzania.

Po wystąpieniu p. Tomasza Dziuganowskiego obecni na spotkaniu Prezesi i przedstawiciele zaprzyjaźnionych organizacji:

  • Krzysztof Szymański – Prezes Polskiej Izby Gospodarczej Ośrodków Szkolenia Kierowców,
  • Roman Stencel – Prezes Ogólnopolskiej Izby gospodarczej Ośrodków Szkolenia Kierowców,
  • Jan Szumiał – Prezes Polskiej Federacji Stowarzyszeń Szkół Kierowców,
  • Tomasz Piętka – przedstawiciel firmy Liwona Sp. z o.o. oraz Polskiego Związku Szkoleniowego

podczas wystąpień złożyli Prezesowi oraz członkom stowarzyszenia gratulacje z okazji 20-lecia działalności oraz wręczyli pamiątkowe statuetki.

Roman Stencel
Krzysztof Szymański

Życzenia złożyli także Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Łodzi Pan Piotr Romek, oraz Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Poznaniu Pan Włodzimierz Bogaczyk.

Piotr Romek

W ramach obchodów 20 lecia przedstawiciele Rady Głównej KSE wręczyli uroczyście 9 członkom stowarzyszenia odznaczenia członka honorowego wraz z podziękowaniami za wkład w prace organizacji.

W spotkaniu wzięli udział także przedstawiciele Ministerstwa Infrastruktury, Pan Andrzej Najmanowicz – Z-ca Dyrektora Departamentu Transportu Drogowego oraz Pan Bartosz Jabłonka – Naczelnik Wydziału Szkolenie, Egzaminowania i Uprawnień do Kierowania Pojazdami w ww. departamencie.

Pan Andrzej Najmanowicz omówił krótko dwa obecnie procedowane projekty ustaw dotyczące branży szkolenia i egzaminowania kierowców czyli:

Od lewej Tomasz Dziuganowski i Andrzej Najmanowicz

W szczególności drugi projekt wywołał wzburzenie oraz protesty wśród zebranych gości. Część ze zgromadzonych egzaminatorów zarzuciła przedstawicielom resortu, że pomimo iż omawiany projekt jest projektem Poselski to wydaje się, że został celowo przygotowany, aby przerzucić odpowiedzialność za finanse Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego oraz za poziom wynagrodzeń egzaminatorów na samorządy. W szczególności warty podkreślenia jest głos jednego z egzaminatorów, który wskazał, że egzaminowanie kierowców i wydawanie uprawnień do kierowania pojazdami są zadaniem Rządowym i nie powinny być oddawane samorządom.

Przedstawiciele Ministerstwa Infrastruktury obiecali przekazać negatywne uwagi kierownictwu resortu jeszcze przed zaplanowanym na dzień 25 października 2022 r. posiedzeniem Komisji Infrastruktury.

Spotkanie zakończyło się uroczystą kolacją.

W dniu 22 października 2022 r., na terenie Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Łodzi odbyły się zajęcia praktyczne oraz pokazy w zakresie:

  • Sprzęgania i rozprzęgania pojazdów członowych (ciągnika siodłowego z naczepą)
  • Wykonywania zadań egzaminacyjnych na placu manewrowym przy użyciu ciągnika siodłowego z naczepą,
  • Wykorzystanie w ramach egzaminów państwowych na prawo jazdy pojazdów elektrycznych w tym w szczególności motocykli elektrycznych.

Realizacja tych zadań ma na celu powolne przystosowanie się egzaminatorów do zmiany, która ostatecznie nastąpi 1 stycznia 2025 r., a mianowicie obowiązkowego rozpoczęcia przeprowadzania wszystkich egzaminów państwowych na prawo jazdy kategorii C+E wyłącznie przy użyciu ciągników siodłowych z naczepami.

W ramach prowadzonych pokazów wykorzystano najnowsze zestawy pojazdów członowych podstawione przez przedstawicieli firm MAN, SCANIA, VOLVO i DAF.

Uczestnicy spotkania w tym w szczególności egzaminatorzy nadzorujący poszczególnych Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego zapoznali się i przećwiczyli procedurę sprzęgania i rozprzęgania ciągnika siodłowego z naczepą. Przećwiczyli także wykonywanie pozostałych zadań egzaminacyjnych przy użyciu zestawów z naczepą na 2 i na 3 osiach.

Cennym doświadczeniem była także możliwość poćwiczenia wykonywania zadań egzaminacyjnych różnej mocy motocyklami elektrycznymi, oraz samochodami elektrycznymi.

Na szczególną uwagę zasługuje nowatorskie rozwiązanie zastosowane w zestawie firmy VOLVO, które pozwala na zdalne, bezprzewodowe sterowanie pojazdem z zewnątrz pojazdu. Nasuwa się pytanie: Co będzie jak taki pojazd pojawi się na egzaminie?.

A gdzie jest kierowca tego pojazdu?

Po zajęciach praktycznych odbyło się spotkanie egzaminatorów nadzorujących podczas, którego dyskutowano  na temat sposobu realizacji różnych zadań egzaminacyjnych w różnych Wojewódzkich Ośrodkach Ruchu Drogowego. Najwięcej kontrowersji wywołał sposób wykonywania zadania sprzęganie i rozprzęganie pojazdu z przyczepą realizowanego w ramach egzaminu państwowego na prawo jazdy kategorii B+E. Podczas spotkania ustalono jednolity tryb postępowania. O tym w kolejnym artykule.

Podsumowując Stowarzyszenie Egzaminatorów ma obecnie przed sobą bardzo ambitne zadanie polegające na przekonaniu Rządzących aby docenili egzaminatorów i Wojewódzkie Ośrodki Ruchu Drogowego i poprzez brak waloryzacji opłat i wynagrodzeń nie doprowadzili do degradacji systemu i powrotu korupcji.

Tomasz Piętka