Niestety prace nadal trwają !!!

Pomimo zapowiedzi i rozpoczętego w dniu 21 grudnia 2023 r. procesu legislacyjnego niestety do dzisiaj nie udało się opublikować rozporządzenia zmieniającego niefortunne rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 listopada 2023 r. w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach (Dz.U. z 2023 r. poz. 2659). Oznacza to, że między innymi od 1 stycznia 2024 r. obowiązkowym zadaniem dla osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania w zakresie prawa jazdy kategorii C1 lub C jest sprzęganie i rozprzęganie pojazdu z przyczepą, czyli to samo zadanie co dla kategorii C1+E i C+E.

W tym zakresie Polski Związek Szkoleniowy oraz wiele innych organizacji wystosowały pisma z uwagami, które zostały uwzględnione w przygotowanym projekcie.

Jednak tak jak już wcześniej wskazywaliśmy oprócz tych trzech problemów rozwiązywanych rozporządzeniem zmieniającym mamy jeszcze jeden też bardzo poważny dotyczący oceny egzaminu i przekazu jaki pozostawienie takiego rozwiązania niesie za sobą.

To opisaliśmy w poniższym piśmie skierowanym do Ministerstwa Infrastruktury w ramach uzgodnień rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie.

Podobne kroki podjęła także Rada Główna Stowarzyszenia Egzaminatorów

Niestety pozostaje nam czekać na zakończenie prac nad tym rozporządzeniem.

Warto się jednak zastanowić jak radzą sobie Wojewódzkie Ośrodki Ruchu Drogowego z problemem egzaminów na kategorię C1 i C. Z naszych informacji wynika, że jedne WORD postępują logicznie (ale nie do końca zgodnie z prawem) uznając, że w rozporządzeniu jest błąd i stosując zadania zgodnie z procedowaną zmianą rozporządzenia, kolejne nie przeprowadzają egzaminów w tym zakresie, i ostatnie które egzaminują w zgodzie z literą prawa. Które postępowanie jest właściwe.

W rozwiązaniu problemu „pomaga” (ale to wątpliwa pomoc) następujące pismo Ministerstwa Infrastruktury.